BilgecDede

Bilginin güvenilir adresi

Arapça harflerin yazılışı | Arapça harflerin okunuşu | Arapça harflerin anlamı

 

Arapça harflerin yazılışı, Arapça harflerin okunuşu ,  Arapça harflerin anlamı

Arapça nasıl bir alfabedir? Nasıl okunur, anlamları nedir…

Arapçada  Latin alfabesine  yakın olarak 28 harf vardır. Bir fakı varki bu fark bayağı büyük bir fark oda şu ki yazı, alışılagelmiş olduğu gibi soldan sağa değilde sağdan sola doğru yazılmasıdır.

Arapçadaki sesleri gösteren bu harfler, yalnız başlarına veya bir kelime içindeki yerlerinin başta, ortada, sonda olmasına göre değişik biçimlerde yazılmaktadırlar. Harflerin 22 si hem kendisinden önceki, hem de kendisinden sonraki harflerle bitişik yazılır , 6 sı ise yalnız kendisinden önceki harfle bitişik şekilde yazılmaktadır, kendisinden sonra gelen, yani solundaki harfle bitişmez.

Bir başka özelliği ise: Bu harflerin birçoğunun karşılığı ve okunuş şekli başka bir  dilin alfabesinde olmayışıdır. Söyleniş bakımından birbirine benzeyen harfler olsa da,ağızdan çıkış yerleri bakımından farklıdırlar.Örnek vermek gerekirse , Arapça için “lügat-ı dad” denir; yani Fâtiha Sûresi’nin sonundaki “veleddâllîn” deki “dad” harfi hiçbir dilde yoktur Bu harfin bulunduğu bir kelimeyi başka bir dilin ifade etmesi mümkün değildir
Başka bir örnekdaha verirsek  Türkçe’de sadece “h” harfi  tek bir kere kullanılırken Arapça’da  ise tam üç çeşit “h” vardır. Bunlar noktasız “ha”, noktalı, hırıltılı “ha” ve “he”olmak üzre tamıtamına 3 çeşit söyleniş şekli vardır. Bir başka örnekle açıklarsak eğer ; noktalı harfle yazılan “halaka” kelimesi “yarattı” mânâsına gelir Fakat bu kelime noktasız “ha” ile yazıldığı ve okunduğu zaman “tıraş etti” anlamındadır..

Aynı şekilde bir başka harfi ele alırsak Kur-an  harflerinin içerisinde tam  üç çeşit “ze”  harfi vardır Biri ince “ze”, biri peltek “zel”, diğeri de “zı”dır.. Arapça’ya has bir harf vardır ki, o da “ayın” olarak okunan harftir. Bu harf başka dilde pek bulunmamaktadır….

Bu yazılarda ilginizi çekebilir:

Related posts:

  1. Retinopatinin anlamı | Kimlerde görülür | Tedavisi Nasıldır| Diabetik Retinopati nedir?
  2. Roma rakamları nasıl yazılır | Roma rakamlarının anlamları | Rakamların Roma karşılığı
  3. Tüm Şehirlerin Hastane Telefon Rehberi

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.