BilgecDede

Bilginin güvenilir adresi

İşsizlik maaşım hangi hallerde kesilmektedir| işsizlik maaşı nasıl kesilir| hangi durumlarda kesinti yapılır

İşsizlik maaşım hangi hallerde kesilmektedir| işsizlik maaşı nasıl kesilir| hangi durumlarda kesinti yapılır

İşsizlik ödeneği almakta iken;

  • Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun, son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

 

  • Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

 

 

  • Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir:

Related posts:

  1. İşsizlik ödeneği ne kadar süre ile ödenmektedir? İşsizlik ödeneği nekadardır | İşsizlik ödeneği
  2. İşsizlik maaş miktarı nasıl hesaplanmaktadır?
  3. Hangi Durumlarda Askerlik Tecili (Ertesi Yıla Bırakma) Yapılmaktadır
  4. BÖBREK TAŞ KIRMA TEDAVİSİ nasıl yapılır?Böbrek taşı kırma ameliyat videosu
  5. Çift anadal öğrencilerinin askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.