BilgecDede

Bilginin güvenilir adresi

Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS)|SPAS nedir?| Hasta başvurularında son hatalardan biri daha

Kişi Emekli, emeklinin bakmakla yükümlü olduğu kişi veya kişiler, çalışan ,çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler vb. kurumlara tabi olan her iki kişiden birinde mutlaka bu provizyon sıkıntısı alınmaktadır.

Bu son aşamada Sağlık Bakanlığı, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında Medula Hastanesi Uygulaması Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) hizmete girdi.Belirlenen pilot hastanelerde bu sıkıntı sıkça yaşanmaktadır.

Mevcut kurumlarda karşılaşılan sıkıntılardan bir örnek vermek gerekirse;

Kişi sabahleyin kalkıp muayene için hastanede kuyruğa giriyor ,sıra ona gelince kimliği görevli sekretere uzatıyor,kişi emekli olduğu halde borcu çıkıyor.Haydiii , kişi yi o hengamenin içinde kalk SGK müdürlüğüne yolla.. Tabi hasta ya bu durumu anlatabilirseniz :)

Bu projedeki pilot hastaneler şunlardır…

21 Ekim Cuma günü başlayan projede Kastamonu’nun dışında Burdur, Nevşehir, Bayburt, Artvin, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Amasya, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Niğde, Aksaray, Rize, Erzincan, KARS ve Ardahan illerinde faaliyet gösteren tüm hastaneler SPAS sistemi üzerinden provizyon (Bankacılıkta, bir kişinin banka hesabından herhangi bir anda çekilebilen, hesap bakiyesinin ödemeye müsait olduğunun teyididir. Kredi kartı işlemlerinde de hesap ekstresine yansımadan önceki işlemler provizyon olarak görülür) alacak.

Peki bu uygulamanın hepmi sıkıntısı var hiçmi avantajı yok ??

Tabikide var. Bu işlemle SPAS sistemi sayesinde hasta kabul süresince “kapsam türü” ve “sigortalı türü” bilgilerini göndermesine gerek duymayacak.

Provizyon alma işleminde gönderilen “kapsam türü” ve “sigortalı türü“ bilgileri dikkate alınmadan hastanın sadece T.C. Kimlik numarasına göre müstahaklık (eşini veya çocuklarının üzerine alması) verilecek. Hasta Kabul sürecinde “kapsam türü” ve “sigortalı türü “ bilgileri cevap olarak dönecektir..

Peki bu sistemin amacı ne / ne amaçla uygulamaya konulmuştur ?

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşunun Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmesinden sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar sağlık alanında, devredilen kurumların geliştirdikleri farklı programlar üzerinden sağlık yardımı hak sahipliği oluşturularak sağlık hizmetleri verilmiş olmakla birlikte, bu konuda yaşanan zorluklar dikkate alınarak “Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS)” programı hazırlandı.

Bu uygulama ile farklı statülere (devredilen kurumlara) ait farklı programlarda kayıtlı veriler tek bir programda birleştirilerek sadece T.C. kimlik numarası ve provizyon tarihi yazılmak suretiyle, başka hiç bir işleme gerek duyulmadan provizyon verilmesi sağlanacaktır.

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS); tescil kayıtları, tahsis tabloları, ödeme kayıtları, hizmet döküm cetvelleri ve nüfus kayıt tablolarını kullanarak sigortalının kendi bilgileri ile eş, çocuk, anne ve baba yakınlık ilişkilerini tespit ederek 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinde belirlenmiş genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin genel sağlık sigortası hak sahipliklerinin oluşturulması esasına dayanmakta ve sistemde T.C. kimlik numarası ve provizyon tarihi ile sorgulama yapıldığı anda sorgulanan kişinin genel sağlık sigortası kapsamındaki müstahaklık durumu belirlenecek.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir:

Related posts:

  1. Mhrs sistemi giriş ekranı| mhrs sistemi yetki talebi | MHRS girişi
  2. UYAP SMS Bilgi Sistemi | UYAP SMS sistemi nedir ? | Amacı nedir| Ücretlendirilmesi nasıl olur ?
  3. Rize sağlık ocakları,rize hastaneleri,rize özel hastaneler ,rize devlet hastanesi telefon numarası ve adresleri
  4. Vatandaşlarımız UYAP SMS Bilgi Sisteminden nasıl faydalanır?| Uyap sms sistemi|UYAP sms sistemi nedir ?
  5. Hasta elektrik cereyanından ayrıldıktan sonra ne gibi bir tedavi metoduna girişilmelidir?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.